HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
TEL: 02113.721.425
HOTLINE: 0947.926688
FAX: 02113.721.425

HOTLINEZalo:0983103845

Call : 0983103845-02113721425

Lê Mạnh HùngZalo:0903412258

Call : 0903412258

Ms.YENZalo: 0947926688

Call : 0947926688 skype

Thống kê truy nhập

Tổng lượt online : 37.506 Đang online :  1

ĐẠI LÝ

Chính sách chung về phát triển đại lý cho Web+

Nguyên tắc phát triển đại lý
WebPlus Việtnam mong muốn xây dựng một hệ thống đại lý nhằm tạo điều kiện cho đối tác có mức thu nhập ổn định lâu dài, cũng như mở rộng khả năng phân phối sản phẩm Web+ tới nhiều người sử dụng. Chúng tôi mong muốn điềm kiếm các đối làm đại lý Web+ theo các hình thức sau:
  • Hợp tác và chia sẻ cùng đại lý trên nguyên tắc bình đẳng hai bên cùng có lợi.
  • Đào tạo hỗ trợ tối đã cho cho đại lý về sản phẩm, cập nhật thông tin liên tục về các sản phẩm mới.
  • Cam kết hợp tác lâu dài với các hình thức khác nhau.
  • Bảo vệ quyền lợi pháp lý cũng như quyền lợi kinh tế của đại lý một cách tuyệt đối.
  • Mức độ ưu đãi của đại lý tỷ lệ thuận với doanh số, doanh số được tính theo 3 mức tháng, quí, năm.
Các hình thức đăng ký đại lý
 
Các tổ chức hoặc có nhân có tư cách pháp nhân hoặc thể nhân hợp pháp (không trong diện phạm tội hoặc thi hành án, có kiến thức nhất định về công nghệ thông tin đều có thể đăng ký làm đại lý phân phối các sản phẩm Web+ dưới các hình thức sau đây:
 
1, Đại lý kinh doanh sản phẩm Web+
 
Các tổ chức cá nhân có nhu cầu tham gia kinh doanh sản phẩm Web+, sau khi phỏng vấn có thể trở thành đại lý kinh doanh sản phẩm Web+ sẽ có những quyền lợi sau:
+ Được cấp mã đại lý kinh doanh sản phẩm Web+
+ Được đào tạo và cung cấp đầy đủ các tài liệu kinh doanh
+ Được đại diện cho Công ty cổ phần WebPlus Việt Nam (sau đây gọi là WEBPLUS) một cách hợp pháp để chào giá các sản phẩm và dịch vụ của Web+.
+ Được tính điểm doanh số với mỗi hợp đồng hay khách hàng mà đại lý bàn giao cho khách hàng để ký hợp đồng.
+ Sau khi đại lý giới thiệu khách hàng để ký hợp đồng với WEBPLUS đại lý sẽ được tính doanh số và khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với WEBPLUS để nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết.
+ Có quyền nhận đầy đủ tiền hoa hồng, theo tháng theo quí theo năm theo biểu phí Hoa hồng mà WEBPLUS ký trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với khách hàng.
 
 
2,  Đại lý Ủy quyền phân phối sản phẩm Web+
 
Các tổ chức cá nhân có nhu cầu tham gia kinh doanh sản phẩm Web+, sau khi phỏng vấn có thể trở thành đại lý kinh doanh sản phẩm Web+ sẽ có những quyền lợi sau:
 
+ Được cấp mã đại lý kinh doanh sản phẩm Web+
+ Được đào tạo và cung cấp đầy đủ các tài liệu kinh doanh
+ Được đại diện cho Công ty cổ phần WebPlus Việt Nam (sau đây gọi là WEBPLUS) một cách hợp pháp để chào giá các sản phẩm và dịch vụ của Web+.
+ Được thay mặt WEBPLUS để thực hiện cung cấp dịch vụ tới khách hàng (đại lý có thể ký hợp đồng trực tiếp hoặc bàn giao khách hàng để WebPlus ký hợp đồng).
+ Đại lý ủy có quyền yêu cầu WEBPLUS hỗ trợ kỹ thuật để khách hàng có thể làm chủ hoàn toàn Website Web+, trong trường hợp này WEBPLUS sẽ hỗ trợ đại lý tối đa. Khách hàng sẽ không làm việc trực tiếp với WebPlus.
+ Trong trường hợp đại lý ký hợp đồng với khách hàng thông qua Web+, đại lý vẫn là đơn vị trực tiếp hỗ trợ  kỹ thuật cho khách hàng.
+ Có quyền nhận đầy đủ tiền hoa hồng, theo tháng theo quí theo năm theo biểu phí Hoa hồng mà WEBPLUS ký trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với khách hàng. Các điều kiện khác về quyền lợi và trách nhiệm tài chính, trách nhiệm hỗ trợ của đại lý sẽ được qui đinh cụ thể trong hơp đồng giữa 2 bên.
 
 
3,Đại lý phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm Web+
 
Các cá nhân trên 18 tuổi, có nhu cầu tham gia kinh doanh sản phẩm Web+, sau khi phỏng vấn có thể trở thành đại lý phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm Web+ sẽ có những quyền lợi sau:
+ Được cấp mã đại lý kinh doanh sản phẩm Web+
+ Được đào tạo và cung cấp đầy đủ các tài liệu kinh doanh
+ Được đại diện cho Công ty cổ phần WebPlus Việt Nam (sau đây gọi là WEBPLUS) ủy quyền hợp phát trong việc phát triển các đại lý kinh doanh sản phẩm Web+.
+ Tất cả doanh số phát sinh từ các đối tác do đại lý phát triển sẽ được tính doanh số và hệ số thưởng theo mô hình phân cấp.
+ Đại lý có quyền quản lý với những đại lý cấp dưới của mình.
+ Quyền lợi của đại lý được qui định cụ thể và chi tiết tại hơp đồng kinh doanh được ký giữa hai bên.